Zámok Lednice a Dianin chrám, 17. august

Zámok Lednice a Dianin chrám, 17. august

Rozprávková krajina so zámkami, kolonádami, umelou zrúcaninou, rybníkmi, upravenými cestami a radou drobných romantických stavieb, to je Lednicko-Valtický areál, nazývaný tiež Záhrada Európy, najrozsiahlejšia parkovo upravená krajina na svete, zapísaná medzi pamiatkami UNESCO.
Rendez-vous, nazývaný aj Dianin chrám, patrí k drobným stavbám skrášľujúcim obrovský anglický park.

 

Program výletu

Počas výletu navštívime rozprávkový zámok – reprezentačné letné a lovecké sídlo rodu Lichtenštejnov, zámocký skleník, prejdeme sa romantickým parkom k minaretu a doplavíme k Janohradu.

Plavba po Dyje nám občas pripomenie amazónsku džungľu a je sprevádzaná výkladom o histórii a zaujímavostiach bývalého panstva Lichtenštejnov.

Prehliadka Janohradu, ktorý je z troch strán ohraničený riekou Dyje. V minulosti slúžil ako lovecký zámoček.

Dianin chrám – lovecký zámoček Rendez-vous, zasvätený bohyni lovu Diane. Hlavné fasády sú bohato zdobené reliéfmi s antickou mytológiou. Interiéry stavby sú rozdelené do štyroch nadzemných podlaží. 

Nástupné miesta Prievidza, Nováky a smer Trenčín.

 

Cena výletu 36 Eur

 

V cene výletu je autobusová doprava a služby sprievodcu.

V cene nie je vstupné:  zámok Lednice 300 Kč, skleník 140 Kč, minaret 100 Kč, Janohrad 140 Kč, plavba k minaretu 240 Kč, Dianin chrám 100 Kč (seniori a deti majú zľavy na vstupnom)

ZAUJÍMAVOSTI
Najvzácnejšie na zámku Lednice je drevené schodisko v knižnici, vyrezané z jedného kusu dreva, africký a čínsky kabinet s trofejami z ciest po Afrike a Ázii, vyrezávané kazetové stropy, obrazová galéria.
Riečna hladina Dyje poskytuje jedinečné pohľady na park, zámok, minaret, alebo Janohrad.