Kontakt

DMC Slovakia and beyond, s.r.o.

Cestovná kancelária

 

Nám. SNP 125/11
972 71 Nováky

 

IČO: 47343494
DIČ: 2023830435

email: beata@dmc-slovakia.eu
tel +421 915 055 655

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28682/R