Poľsko

Nad riekou Vislou stojí hrad Wawel, bývalé sídlo poľských kráľov,...

Jasná Hora v Čenstochovej (Czestochowa) je najvýznamnejším pútnickým miestom a...