Česko

Karlové Vary, miesto konania Medzinárodného filmového festivalu, mesto najvýznamnejších českých...

Srdce Európy, jedno z najkrásnejších miest sveta, architektonický sen na...